iletisim@hmehmetbasbug.av.tr
0 505 648 52 28

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul yani taşınmaz denildiğine akla ilk gelen şey konutlardır. Her ne kadar halk arasında konutlar için kullanılsa da tapu kaydı yapılmaya elverişli olan tüm taşınmazlar hukuken gayrimenkul olarak değerlendirilmektedir.

Gayrimenkul Hukuku ise kişilerin bu taşınmazlar ile ilgili tüm tasarruf ve işlemlerini inceleyen Hukuk dalıdır. Gayrimenkul Hukuku  ile ilgili bazı dava türleri; İzale-i Şuyu – Ortaklığın Giderilmesi Davaları, Tapu İptali ve Tescil Davaları, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklı Davalar, Kamulaştırma Davaları, Müdahalenin Men’i Davaları, Ecrimisil Davaları.

Günlük hayatta kullanılmayan terimler içeren ve bazen durduk yere bir tebligat ile haberdar olduğumuz bu dava türlerini incelemek gerekirse;

İzale-i Şuyu – Ortaklığın Giderilmesi Davası

İzale-i Şuyu, yani Ortaklığın Giderilmesi davası; bir taşınmaz üzerinde hak sahibi olan birden fazla kişinin, o taşınmaz üzerindeki hakkını alabilmesi için açtığı dava türüdür. Yani ortak olarak alınan bir konutun, ortaklık bittikten sonra tarafların rızası ile satılamaması durumunda ortaklardan birinin payına düşen bedeli alabilmesi için açtığı dava türüdür.

Tapu İptali ve Tescil Davaları

Tapu İptali ve Tescil Davası; haksız yere kişinin hakkı olan tapunun üçüncü kişilere devri durumunda tapunun iptali ve kendi adına tescili için açılan dava türüdür. Konu detaylı olmakla birlikte en çok rastlanılan türlerden örnek vermek gerekirse; kişi, babasının sağ iken mirastan faydalanmaması için (muris muvazaası) taşınmazını diğer kardeşlerden birine devretmesi durumunda ölümden sonra tapu iptali ve tescil davası açacaktır. Bu sayede mal terekeye dahil edilecektir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi; Arsa sahibi ile sözleşmeye konu taşınmazı inşa etmeyi taahhüt eden kişiler arasında yapılmaktadır. Bu sözleşmede her iki tarafında da üzerine düşen sorumluluklar vardır ve arsa sahibinin görevi payına düşen taşınmazları haketmek için tapuda ilgili işlemleri yapmak iken müteahhitin görevi de sözleşmede belirtilen şartlarda ve zamanda arsa sahibinin payına düşen taşınmazları yasalara uygun olarak yapmaktır. İhtilaf durumunda da Sözleşmeden kaynaklı olarak dava açılabilmektedir.

 Kamulaştırma Davaları

Kamulaştırma; alınan yasal kararlar doğrultusunda kişilere ait taşınmazların idareye tahsisi için açılan dava türüdür. Örnek vermek gerekirse;  baraj, yol, elektrik santralli gibi faydalı tesislerin yapımı için devletin ihtiyacı olan taşınmazları mahkemece kararlaştırılan bedelini ödeyerek tapu sahiplerinden almasıdır.

Müdahalenin Men’i Davaları

Müdehalenin Men’i; kişi adına kayıtlı olan taşınmazın diğer paydaşlar yada farklı bir kişi tarafından kullanılması durumunda, bu kişilerin taşınmazı kullanmasının engellenmesi durumudur. Örneğin, ortak olunan bir gayrimenkulün tümünün tek kişi tarafından kullanılması ve diğer ortağın gayrimenkulden faydalanmasının engellenmesi durumunda bu dava açılabilecektir.

Ecrimisil Davaları

Ecrimisil; ortak olunan malın tümünün kullanılması durumunda ortakların paylarına düşeni almasıdır. Örneğin, ortak olunan bir gayrimenkulde ikamet eden kişiden diğer ortağın hakkında düşen bedeli tahsil etmesi için ecrimisil davası açması gerekmektedir. Bu davanın açılması için kanunda bazı şartların oluşmadı gerekmekte olup dikkatli davranılması gerekmektedir.

Whatsapp İletişim
Bizi Arayabilirsiniz