iletisim@hmehmetbasbug.av.tr
0 505 648 52 28

Haberler/Makaleler

İzmir Boşanma Avukatı

İzmir Boşanma Avukatı

İzmir boşanma avukatı İzmir çevresinde profesyonel olarak boşanma davalarının yürütülmesini sağlamaktadır. Avukatlık işi büyük ciddiyet ve profesyonellik isteyen bir iştir. Bu nedenle profesyonel avukatlar ile bu işin yürütülmesi şarttır. Kavramsal anlamda uzmanlık alanı ile beraber ilgi alanını da temsil ettiğini düşünmekteyiz. İzmir boşanma avukatı bir uzmanlık alanını temsil etmektedir. Standart avukatlık eğitimlerine ek olarak uzmanlık alanı belirlenmesi sonrasında İzmir boşanma avukatı olarak davalarınızın yürütülmesini sağlamaktayız.

Özel ilgi alanı olmasının yanı sıra uzmanlık sağlanan izmir boşanma avukatı mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için etkili çalışmalar yürütmektedir. Yıllardır elde edilen deneyimler ve uygulama tecrübeleri ile en etkili savunmalar, en işlevsel dosya oluşumları özenle yapılmaktadır.

Boşanma ve Boşanma Avukatı Kavramlarına Genel Bakış

Boşanma kavram olarak birlikteliğin sonlandırılması anlamına gelmektedir. Ancak bu süreçte var olan kazanımlar, kişisel ilişki detayları ve elde edilen mal varlıklarının hukuk düzeyinde adaletli bir paylaşımının yapılması gerekmektedir. İnsanlar ve eşler arasındaki hak-hukuk kavramlarının korunması için bu noktada adalet devreye girmektedir. Adalet için kişileri resmi olarak İzmir Boşanma avukatı temsil etmektedir. Bu süreçte nafaka belirlenmesi, malların paylaşımı, çocuk velayetleri resmi incelemelerden geçirilerek eşler arasında paylaştırılmalıdır. Her iki tarafın da hakkının suistimale uğramaması için bir dava dosyası olarak açılarak durumun en ince ayrıntılarına kadar adaletli bir şekilde yönetimi sağlanmaktadır.

İzmir boşanma avukatı aile yapısı kavramı ile ortaya çıkan kişilerin kendilerini savunması yönünde yardım sağlayan boşanma avukatı kavramı kapsamında destek vermektedir. Boşanma kavramı aile içi anlaşmazlık olması halinde ayrılma kararlarının faaliyete geçirilmesi anlamına gelmektedir. Boşanma avukatı da bu süreçte tarafların resmi temsilciliğini yaparak kişilere yol göstermektedir. Ancak boşanma avukatlığı çok geniş ve profesyonellik isteyen bir kavramdır. Evlilik sözleşmesi, mal ayrılığı rejimi, mal paylaşımı, velayet gibi konularda temsil ettiği kişilerin haklarını ve özgürlüklerini boşanma avukatı savunmaktadır.

İzmir Boşanma Avukatı Hacı Mehmet Başbuğ
Boşanma ve Boşanma Avukatı Kavramları Genel Bakış

Türk Medeni Kanunu kapsamında İzmir boşanma avukatı bireyleri hukuk karşısında temsil ederek haklarının alınmasını sağlamakla görevlidir. Eşlerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarının ve kişisel ilişki kapsamında özgürlüklerinin korunmasının resmi olarak temsilcisi olmaktadır. Yaşamın gelişen yönlerinde bireylerin kişisel ve ortak haklarının savunulması elzem bir müdahaledir.

İzmir Boşanma Avukatı Bürosu

İzmir boşanma avukatı hukuk bürosunda en iyi boşanma avukatı hizmeti sunulmaktadır. Aile kavramını ilgilendiren her konu ile alakalı olarak çözüm sağlayan bir hizmetler bütünü ile kişilere yardımcı olunmaktadır. Boşanma avukatlığı süreci, evlilik öncesinde ve sonrasında pek çok farklı konuda olabilecek ya da olan anlaşmazlıkları gidermek adına çalışılarak geçirilmektedir. Dava dosyalarının titiz hazırlığı sağlanarak kişilerin anlaşmazlık ya da şaibeli durumlardan uzak tutulması hedeflenmektedir.

İzmir Boşanma Avukatı Bürosu
Hacı Mehmet Başbuğ Boşanma ve Ceza Avukatı

Boşanma Avukatının Görevi Nedir? Boşanma Sürecinde Ne Yapar?

Evlilik anlaşması, aile ve soy kanunları, boşanmalar, anlaşmalı ya da çekişmeli boşanmalar, mal paylaşımı, çocuk paylaşımı, velayet davaları, nafaka, mal rejimi ve uyuşmazlığı konularında profesyonel olarak savunuculuk yapmaktadır. Boşanma kusurlarının giderilmesi, kişisel ilişki içerisinde tarafların zarar görmemesi gibi konuların en doğru şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.

Boşanma konularında yabancı eş durumu, evlilik nedeniyle elde edilen hakların bilinmesi ve alınması, evlilik bitimi sonrasında kaybedilen hakların bilinmesi ve sağlanması gibi süreçlerin takibi boşanma avukatı tarafından sürdürülmektedir.

Boşanma avukatı kavramı, medeni kanun alt dalı olan aile hukuku kapsamında bir terimdir. Boşanma avukatlarına aile avukatı da denilmektedir. Mevzuat içerisinde yer almıyor olsa da halk arasında bu uzmanlık alanına boşanma avukatı denilmektedir. Boşanma sürecinin yıpratıcı ve zorlayıcı yanlarını en kolay şekilde atlatmak profesyonel bir yardım ile mümkün olacaktır. Aile mahkemesinde davacı ve davalıları temsil eden boşanma avukatları dava hazırlığı, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında kişilere etkili çözümler sağlamakta ve uygulamaktadır.

Evlilik Sözleşmesinde Boşanma Avukatlığı

İzmir boşanma avukatı tarafların haklarının korunmasını temel alan ve güven duyulan sözleşmelerin oluşturulması işini gerçekleştirmektedir. Aile içi işleyiş ve eşlerin konumları dolayısıyla içlerinde oldukları durumların tanımlanması evlilik sözleşmesi ile belirlenmektedir. Eşlerin iradelerine dayalı olmaktadır. Önemli oldukları nokta ayrılık sonrasında mal paylaşımının netleştirilmesi olarak görülmektedir. Tarih boyunca çözümü üzerinde durulan ve tarihte özellikle kadınların boşanma sonrasında yaşadıkları göz önünde bulundurulduğunda evlilik sözleşmeleri büyük önem kazanmaktadır. Böyle önemli evrakların oluşturularak imzalanması sürecinde müstakbel eşlere boşanma avukatı eşlik etmektedir.

Evlilik sözleşmesi yapılabilmesi için bazı kısıtlandırmalar mevcuttur. Sözleşme için ayırt etme yetisinde olduğu kesinleşen, 18 yaşını doldurmuş, tam ehliyete sahip kişilerin arasında bu sözleşmesinin söz konusu olması şarttır. Kısıtlı ehliyet durumunda ise yasal izin ve onay gibi bazı kısıtlamalar ile evlilik sözleşmesi uygulamasına gidilmektedir. Kişilerin ayırt etme kabiliyetleri konusunda eksiklik olması halinde evlilik sözleşmesi yapılmamaktadır. Bir evlilik sözleşmesinin içinde bulunması gereken bazı noktalar mevcuttur. Bu nedenle hazırlık sürecinde boşanma avukatı kişilere resmi ve geçerli sözleşmeyi oluşturmaktadır.

Sözleşme geçerlilik koşullarına uygun olduğu sürece resmi bir anlama sahiptir. Kanun bazında emredici hükümlerin, ahlak kurallarının, kamu düzeninin ve kişisel hakların korunmasının göz önünde bulundurulması esastır. Şartlar yerine getirildiği sürece taraflar düzenleme yapabilme haklarını kullanabilmektedirler. Sadakat gösterilmesi ve çocuklarla ilgilenilmesi gibi konular evlilik sözleşmesine dahil edilebilmektedir.

Boşanma Avukatı

Mal Rejimi – Mal Ayrılığı vb. Sözleşmeler Dahilinde Boşanma Avukatının Önemi

Mal rejimi sözleşmesi İzmir boşanma avukatı nezdinde resmi olarak hazırlanmaktadır. Mal rejiminde eşler kanun izinleri içerisinde resmi olarak yaptıkları paylaşım söz konusudur. Evlilik öncesinde tabi olmak istenilen mal rejimi belirlenmektedir. Mal ayrılığı, mal ortaklığı gibi diğer rejimlerin de seçimi mümkündür. Yasal mal rejimi dışında bu rejimlerin seçilmesi ve uygulanması da ancak resmi geçerlilik var ise mümkün olmaktadır. Evlilik öncesinde bir rejim seçimi yapılmamışsa kanunda geçerliliği olan mallara katılma rejimi kapsamına girmektedirler.

Mal ayrılığı rejiminde malların paylaşılması ortadan kaldırılan seçenek olmaktadır. Eşlerin kendi üzerlerine olan mallar hakkında söz sahipliği boşanma sonrasında da aynı şekilde kalmaktadır. Rejimin kabulü durumunda mallar üzerinde bir ortaklıktan bahsedilmemektedir. Eşlerin aralarında beraber sahip oldukları bir mal varlığı kurulmamaktadır. Olağanüstü mal rejimi olarak da tabi edilebilmektedir. Haciz tehdidi gibi hallerde resmi olarak mal ayrılığına geçiş mümkündür. Bu hususta İzmir boşanma avukatı kişilerin haklarını korumaktadır. Eşlerden biri vefat eder ise sağ kalan eş mirasçı ve mal rejimi tarafı olmaktadır.

Mal rejimi hükümlerinin sürmesi evlilik bitimine dek devam etmektedir. Fakat taraflar anlaşarak farklı bir mal rejimine geçiş mümkün olabilmektedir. Haklı sebep varlığında eşlerden birisi talep eder ise sözleşme geçerliliği konusunda resmi bir karar değişikliği yapılabilmektedir. Mal rejimi sonlandırılmasının ardından tasfiyeye dek sözleşmenin hüküm ve sonuçları doğrulmaktadır. Özel durumlarda sözleşme iptali davalarının yürütülmesi konusunda İzmir boşanma avukatı hizmet sunmaktadır. Aile mahkemesinde tarafların savunması yapılmaktadır.

Nafaka – Velayet Davaları ve İzmir Boşanma Avukatı

Evlilik sözleşmesi adı altında tarafların temel hakları alınmamalıdır. Ahlak kurallarının ve kişisel hakların korunması şarttır. Kamu düzenine aykırı maddelerin yer almasına izin yoktur. Bu sebepler nafaka talep hakkı doğmamışken bu hakkın kısıtlanması mümkün olmamaktadır. Eğer böyle bir madde sözleşmede yer alıyor ise sözleşme geçersiz sayılmaktadır. Nafakadan kaçmak için evlilik sözleşmesinin yapılması mümkün değildir. Kişi temel hak özgürlükleri hiçbir sözleşme ile kısıtlanamaz. Hükümler böyle bir durumun tespiti halinde geçersiz olmaktadır.

Velayet davalarında en önemli husus çocuk menfaatinin gözetilmesidir. Maddi ve manevi olarak çocuğun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ana amaç olmaktadır. Uygun bir yaşam ortamı sunulması için velayet davasında İzmir boşanma avukatı ile davalar yürütülmektedir. Boşanma ardından velayetin uygun görülen ebeveyne verilmesi sağlanmaktadır. Menfaat konusunda eğer durum gerektirirse velayet sahibi kişinin değiştirilmesi de mümkündür. Hatta gerekmesi halinde çocuğa vasi atanabilmektedir. Çocuğa ait görüş ve isteklerin uzmanlarca değerlendirilmesi bu süreçte çok önemlidir.

Anne bakımına ihtiyaç duyan 7 yaşını aşmamış çocuklar genelde anneye verilmektedir. Fakat bu durumda sağlık sorunlarının olmaması gibi kriterler mevcuttur. Çocuğun sağlıklı hayat şartlarına sahip olması öncelik olmaktadır. Evlilik dışı olan çocuklar anneye verilmektedir. Evlenme durumunda anneden babaya velayet geçirilmemektedir. Çocuğun velayeti annede kalmaktadır. Vefat durumunda ya da 18 yaşın doldurulması sonrasında velayet ortadan kalkmaktadır. Velayetin kötüye kullanımında dava açılarak velayet sahibi değiştirilebilmektedir. Yıpratıcı ve resmi bu süreçlerde İzmir boşanma avukatı olarak doğru adımların atılmasında kişilere yardımcı olmaktayız. Velayet davaları oldukça hassas davalardır. Bu nedenle titizlikle yürütülmeleri gerekmektedir.

Boşanma Sonrası Nafaka Tutarı

Nafaka Ödeyen Kişilerin OranıNafaka ücreti aralığı (TL)
+%50500
%10500-1000
%21000-2000
%2,2+2000

İzmir Boşanma Avukatları Dava Hazırlık Süreçleri

Izmir boşanma avukatı bütün verilerin incelenmesi ve olguların değerlendirilmesi konularında çalışarak işe başlamaktadır. Bazı noktalarda araştırma yapılarak en net bilgi elde edilmektedir. Aldatma durumunun olup olmadığını araştırmak önemli bir dava süreci hazırlığıdır. Eşin diğer eşin hayatına kast etmesi oldukça önemli bir husustur. Kötü muamelenin söz konusu olması, onur kırıcı davranışların gerçekleşmesi, küçük düşürücü suç işlenmesi gibi kriterler detaylı araştırılmaktadır. Boşanma avukatının hazırlık sürecinde eşlerden birisinin haysiyetsiz hayat sürüyor olması, ortak konutun haksız yere terki gibi konuları da araştırması gerekmektedir. Akıl hastalığı, evlilik birliğinin derin şekilde sarsılması yine diğer konular gibi boşanma davasının seyrine etki eden konulardır.

Boşanma avukatı hazırlık sürecinde boşanma nedeninin doğru tespit edildiğinden emin olması gerekmektedir. Hakimin davayı ele alışı nedene göre değişmektedir. Davanın hazırlık sürecinin tamamen doğru bilgiler eşliğinde ve etkili olması için İzmir boşanma avukatı ile beraber çalışmanızı önermekteyiz. Davaya güzel hazırlık yapılarak girilmesi, istenilen ve hak edilen sonuçların alınmasını sağlamaktadır.

İzmir Boşanma Avukatları ve Arabuluculuk Durumu

İzmir boşanma avukatı aile hukuku için tüm gereklilikleri profesyonellik kapsamında yerine getirmektedir. Dava dışı çözüm yolları kapsamında uyuşmazlıkların giderimi, mal paylaşımı gibi durumların açıklığa kavuşturulması süreçlerinde müvekkillerimize yardımcı olabilmekteyiz. Dava açılımından sonra dahi eğer bir engel yok ise tarafların bir araya getirilmesi mümkündür. Tarafların iletişim yolu ile anlaşmalarını desteklemek mümkün olmaktadır.

Dava açılmadan önce de bu süreç başlatılabilmektedir. Fakat arabuluculuk kavramı farklı bir terimdir ve boşanma avukatları teknik bir özel hukuk dalı olan bu uygulamada arabulucu olarak adlandırılmamaktadırlar. Bu girişimler boşanma avukatlarının kendi dosyaları için yaptıkları girişimlerdir. Arabuluculuk farklı bir terimdir. Boşanma avukatı temsil ettikleri kişinin haklarının ve özgürlüklerinin korunmasından sorumlu olmaktadırlar.

Boşanma Avukatı Arabulucuk

İzmir Boşanma Avukatı ile Davaların Açılış Süreci

İzmir boşanma avukatı davanın açılışından önce boşanma sebeplerini tespit etmektedir. Yukarıda boşanma sebepleri ile alakalı bilgilendirme yapılmıştır. Bu sürecin atlatılması ile doğru neden baz alınarak dava dilekçesi hazırlanmaktadır. Taraflar boşanma dışında ek taleplerde de bulunabilmektedirler. Talepler ayrıntılı görüşmeler ile netleştirilmekte ve resmi olarak talep edilmeleri sağlanmaktadır. Dava açılışı öncesinde tarafın velayet talebinin olup olmadığı mutlaka belirlenmelidir. Bunun dışında nafaka talebinin olup olmadığı ve nafaka miktarı talebi de değerlendirmeye alınması gereken bir durum olmaktadır. Yeni kanun göz önünde bulundurularak mal paylaşımı kısıtlarının değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Talep yönünden de belirlemeler yapılarak bu resmi olarak kayıt altına alınmalıdır. Tarafın maddi ya da manevi tazminat talepleri de sorgulanarak dilekçe hazırlığı tamamlanmaktadır.

Izmir boşanma avukatı yukarıda yazan hususları ayrıntılı olarak öğrenmek durumundadır. Istek talep ve nedenlerin olduğu hukuki temeller oluşturularak yola devam edilmektedir. Dava dilekçesinde tüm hususlar göz önünde bulundurulmaktadır. Boşanma avukatı inceleme sonrasında dosyanın hazırlığına başlamaktadır. Dava dosyası oldukça ayrıntılıdır ve titizlikle hazırlanması gerekmektedir. Delillerin her birinin resmiyete uygun şekilde dosyada olması gerekmektedir. Yeterli dilekçe suretlerinin ve delillerin dosyada bulunması şarttır. Yazılı deliller ulaşılabilinen türde ise kesinlikle dosya içerisinde olmalıdır. Tanıkların kişisel bilgileri, adresleri gibi bilgiler de dava dosyasında yer almak zorundadır. Bu sürecin de tamamlanmasının ardından adliye harç ve giderlerinin ödenmesi akabinde dosya teslim edilmektedir. Bunun ardından boşanma davası açılmış bulunmaktadır.

Boşanma Avukatlarının Tedbir Başvurularında Rolü

İzmir boşanma avukatı talepleri içerisinde tedbir alınması talep edebilmektedir. Aile mahkemesi ve aile hukukundan kaynaklı nedenlerle tedbir istenebilmektedir. İletişim engeli, nafaka, uzaklaştırma kararı gibi kararlar bu kapsama dahildir. Tedbir talepleri için boşanma davasının önemi bulunmamaktadır. Boşanma davası olmasa dahi tedbir talebi olabilmektedir. Boşanma avukatlarının resmi takibi ve deneyimi ile bu süreçler hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Şiddet mağduru olan kişiler için sürecin hızı çok önemlidir.

Usule uygun aile mahkemesine iletilmesi gereken taleplerdir, tedbir başvuruları. Şiddet uygulayan kişi için uygulanan tedbirler aşağıda belirtilen çerçevede ilerlemektedir:

 • Şiddete maruz kalan kişiye karşı tehdit, hakaret içerikli söylem, aşağılayıcı hareket ya da söz, küçük düşürmeyi amaçlayan her türlü hal tavır söz ve davranış yapılmaması
 • Konuttan uzaklaştırılmasının sağlanması ve korunan kişiye konutun tahsisi
 • Şiddet mağdurunun iş/eğitim yerlerinden uzak durulması
 • Şahsi eşyalara zarar verilmemesi
 • Ev eşyalarına zarar verilmemesi
 • Çocuk ile ilgili bir durumda refakatçi olmaması durumunda çocukla iletişimin yasaklanması ya da tamamen iletişimin yasaklanması
 • İletişim araçları yoluyla şiddet mağdurunu rahatsız edici etkinliklerde bulunulmaması
 • Kanunen izin verilse dahi silahların kolluğa tesliminin şart koşulması
 • Sağlık kuruluşlarında muayene ve tedavi olanağı sağlanması.

Boşanma Avukatlarının Tedbir Başvurularında Rolü

İzmir boşanma avukatı talepleri içerisinde tedbir alınması talep edebilmektedir. Aile mahkemesi ve aile hukukundan kaynaklı nedenlerle tedbir istenebilmektedir. İletişim engeli, nafaka, uzaklaştırma kararı gibi kararlar bu kapsama dahildir. Tedbir talepleri için boşanma davasının önemi bulunmamaktadır. Boşanma davası olmasa dahi tedbir talebi olabilmektedir. Boşanma avukatlarının resmi takibi ve deneyimi ile bu süreçler hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Şiddet mağduru olan kişiler için sürecin hızı çok önemlidir.

Usule uygun aile mahkemesine iletilmesi gereken taleplerdir, tedbir başvuruları. Şiddet uygulayan kişi için uygulanan tedbirler aşağıda belirtilen çerçevede ilerlemektedir:

 • Şiddete maruz kalan kişiye karşı tehdit, hakaret içerikli söylem, aşağılayıcı hareket ya da söz, küçük düşürmeyi amaçlayan her türlü hal tavır söz ve davranış yapılmaması
 • Konuttan uzaklaştırılmasının sağlanması ve korunan kişiye konutun tahsisi
 • Şiddet mağdurunun iş/eğitim yerlerinden uzak durulması
 • Şahsi eşyalara zarar verilmemesi
 • Ev eşyalarına zarar verilmemesi
 • Çocuk ile ilgili bir durumda refakatçi olmaması durumunda çocukla iletişimin yasaklanması ya da tamamen iletişimin yasaklanması
 • İletişim araçları yoluyla şiddet mağdurunu rahatsız edici etkinliklerde bulunulmaması
 • Kanunen izin verilse dahi silahların kolluğa tesliminin şart koşulması
 • Sağlık kuruluşlarında muayene ve tedavi olanağı sağlanması.

Boşanma Davasında İzmir Boşanma Avukatının Aktif Rolleri

Boşanma davaları anlaşmalı ya da çekişmeli olarak iki temel grupta incelenirler. İşlemler birbirinden farklı yönlerde ilerlemektedir. Anlaşmalı boşanma kapsamında ve çekişmeli boşanma kapsamında İzmir boşanma avukatı farklı süreçler izlemektedir. Anlaşmalı boşanmada şart konulan şartlardan birisi net bir şekilde boşanma nedeninin belirtilmesi olmaktadır. 1 yıl ve üzeri evliliklerde anlaşmalı boşanma söz konusu olabilmektedir. Mal paylaşımı, velayet gibi pek çok konuyu içinde barındıran prosedürler ile davanın sürdürülmesi mümkün olmaktadır. Bu prosedürler geçerlilik sağlayacak türden profesyonelce hazırlanmış olmalıdır. Anlaşmalı boşanma prosedürü gerekliliklerinin sağlanması mahkeme sürecinin daha kolay geçmesi için şarttır. Bu nedenle boşanma avukatları tarafından yürütülmektedir.

Çekişmeli boşanmada mal paylaşımı ve velayet gibi konular için tarafların savunulması gerekmektedir. Çekişmeli boşanmada anlaşmazlıklar ön plandadır ve prosedür anlaşmalı boşanmadan farklı şekilde izlenmektedir. Kusur bulunması, delil paylaşımı, şahitlerin olması gibi hususlar ile profesyonel boşanma avukatları tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Kanun hükümlerinin doğru uygulanması için her şeyin prosedüre uygun sunulması şarttır. Aile koruması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanun hükümlerinin uygulanması gereken durumlarda titizlikle süreç sürdürülmektedir. Mal yönetimi, tedbir, kısıt gibi konular söz konusu olmaktadır.

Boşanma Avukatı İzmir

Boşanma avukatı İzmir çevresinde boşanma davalarını yürüten profesyonel kişilerdir. Avukatlık ciddi bir meslektir ve profesyonellik gerektirir. Bu nedenle mesleğinde ve alanında uzman avukatlarla çalışmak gerekir. Uzmanlık alanlarına göre avukatlıklar mevcuttur. Boşanma avukatı bu avukatlık çeşitlerinden biridir.

İzmir boşanma avukatı hizmetleriyle standart avukatlık eğitimlerinin yanı sıra boşanma alanında da eğitim almış profesyonel avukatlarla çalışma imkanı sunulmaktadır. Boşanma avukatları ile boşanma esnasında ve sonrasında mağduriyetin oluşmaması için özel çaba sarf edilmektedir. Yılların getirdiği bilgi ve tecrübe ile etkili bir şekilde savunma ve dosya oluşturma işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Boşanma avukatları, boşanma davalarına bakan avukatlara verilen isimdir. Aile kavramı bir toplumun en önemli parçasıdır. Aile kurmak toplum için önem arz etse de bazı aileler birlikteliklerini devam ettiremeyecek noktaya gelebilirler. Bu durumda hukuksal yollarla yaşamlarına ayırmayı tercih ederler.

Boşanma avukatları, bu süreç içerisinde her iki tarafın da mağdur olmaması, davanın en olumlu şekilde sonuçlanması için mücadele ederler. Avukat olmak, uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Alanında uzman avukatlar ile çalışmak dava türüne göre en başarılı sonucu verecektir. 

İzmir En İyi Boşanma Avukatı

İzmir en iyi boşanma avukatı sayesinde nafaka, velayet, mal paylaşımı ve boşanma davalarında en iyi sonucu elde edebilirsiniz. Aile kavramı, toplumun temel yapı taşlarından biridir. Aile kurman hemen hemen her insanın istediği bir şey olsa da bazen aileler yollarını anlaşmalı veya çekişmeli olarak ayırmayı tercih ederler.

Bu durumda iki tarafında mağdur olmaması ve hak hukuktan eşit derecede faydalanmalarını sağlamak adına boşanma avukatlarına baş vurulmaktadır. Boşanma avukatları içinde aile geçen hemen hemen her davaya bakmakta, alanında uzman oldukları medeni kanun ve benzeri davalara bakmaktadırlar.

İzmir ve çevresinde ihtiyaç duyulan avukata hemen ulaşmak, İzmir avukat bürolarına bağlı ve alanında uzman kişilerle çalışmak için hizmet sunan pek çok şirket mevcuttur. Aile oldukça önemlidir. Ancak çoğu zaman aileler ortak bir yönde hareket edemeyebilir ve yollarını ayırmak isteyebilir.

Resmi bir şekilde boşanmak için açılan boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki durumda da bireylerin kendi haklarını bilmesi ve faydalanması amaçlanmakta, kişilerin eşit mal varlığına sahip olması için çaba sarf edilmektedir.

İzmir Boşanma Avukatı Nedir? Görevi Nedir?

İzmir en iyi boşanma avukatı büroları ile ihtiyacınız olan avukata ulaşmak mümkündür. Çekişmeli ya da anlaşmalı ayrılan bireyler boşanma avukatına ihtiyaç duyarlar. Her avukatın uzman olduğu bir alan vardır. Sigorta avukatı, bilişim avukatı, miras avukatı, borç alacak avukatı ve işçi işveren avukatı gibi avukatlık çeşitleri vardır.

Bu avukatlardan her biri kendi alanındaki yasalara ve hukuka son derece hakimdir. Bu nedenle avukatların uzmanlık alanlarını temsil eden davalarda çalışması hem davanın seyri hem de müvekkiller için önem taşımaktadır. Boşanma avukatları ise boşanma, velayet ve nafaka gibi boşanma etrafında dönen ya da boşanmayla ilişkili davalara bakmaktadırlar.

Avukatlar, hayatımızda hiç beklemediğimiz anda açılan veya bilinçli bir şekilde açılan davalarda, hukuk ve kanun karşısında hem haklarımızdan faydalanmak hem de haklı olduğumuz bir konuda yargıdan da onay almak gibi pek çok konuda oldukça büyük önem taşımaktadırlar.

Dosya hazırlama, davayı takip etme, gerektiğinde dilekçe yazma ve diğer konularda davaya yön veren en önemli etkenlerdir. Bireylerin devletle ya da başka bireylerle yaşadıkları olaylarda başvurmaları gereken kişiler olarak avukatlar, alanlarında uzman kişilerdir. Pek çok dava türü olduğundan avukat uzmanlık alanları oldukça çeşitlidir. Boşanma avukatları, boşanma oranının fazla olduğu ülkelerde daha çok talep görmektedirler.

İzmir En İyi Boşanma Avukatı Seçimi

İzmir en iyi boşanma avukatı sayesinde İzmir’de gerçekleşen davalarda kolaylıkla avukatlara başvurabilirsiniz. Boşanmak en az evlenmek kadar yaygın bir durumdur. Çiftler yollarını ayırırken bunu kanun ve hukuk önünde eşit bir şekilde gerçekleştirmek için ilgili davalarda boşanma avukatlarına başvururlar.

Avukatlar müvekkillerini en iyi şekilde savunabilmek için eğitim almış uzman kişilerdir. Kendi alanında uzman avukatlara başvurarak hemen hizmet almaya başlayabilirsiniz.

Ağırlıklı olarak boşanma üzerine odaklanan boşanma avukatları, boşanma öncesinde ve sonrasında müvekkillerinin sahip oldukları hak ve hürriyetlerden en iyi şekilde faydalanmaları için yoğun bir çaba sarf etmektedirler.Hukuk büromuz uzun yıllardır boşanma konusunda en iyi boşanma avukatı olarak faaliyet göstermek için çaba sarf etmektedir.

Müvekkillerini ne olursa olsun savunan, alanında uzman, müvekillerini savunurken hukuk ve adaletten şaşmayan, çözüm odaklı olan, çekişmeli davalarda orta yolu bulmaya çalışıp gereğini yapan, alanında uzun yıllar eğitim almış kişilerden hizmet almak son derece faydalıdır. İzmir’de en iyi avukatlardan yardım almak, haklarınızı sonun kadar öğrenip kullanmak, davaların en iyi şekilde sonuçlanması ve boşanma etrafında dönen diğer davalarda başarı elde etmek için İzmir en iyi avukatlardan yardım alabilirsiniz.

Whatsapp üzerinden bize ulaşım sağlayarak bilgi almak için tıklayın.

Sık Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanma arasındaki temel fark nedir?

Anlaşmalı boşanmada eşler ortaklaşa bir karar alarak mahkemeye başvurmaktadırlar. Çekişmeli boşanmada ise böyle bir anlaşma söz konusu değildir. Bu açıdan davalar farklı şekillerde ilerlemektedir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre boşanma nedenleri neler olabilmektedir?

Zina, yaşama kast edilmesi, onur kırıcı/küçük düşürücü davranış, küçük düşürücü suç, evlilik biriminin temelinde onarılamaz sarsılma, tarafların boşanma için anlaşması

Acil boşanma mümkün müdür?

Acil yani hemen boşanmak için anlaşma yapılmış olması şarttır. Diğer türlü bu pek mümkün olmamaktadır.

Boşanma avukatı zorunlu mudur?

Hiçbir davada avukat tutulması mecbur kılınmamaktadır. Ancak yasal prosedürlerin işleyişinin doğru şekilde yürütülmesi, mevzuata ve kanuna uygun dosya hazırlanması, dava sürecinin yönetimi konusunda boşanma avukatları çalışmaktadır.

Diğer içeriklere göz at!
Whatsapp İletişim
Bizi Arayabilirsiniz