iletisim@hmehmetbasbug.av.tr
0 505 648 52 28

Haberler/Makaleler

Boşanma Davalarında Çocukların Ortak Velayeti Ve Şartları

Boşanma Davalarında ortak velayet, çocuğun anne ve babasının, velayet hakkının kapsamına giren hak, yetki ve yükümlülüklerde ”müşterek” karar alması ve sorumluluğu da ortak paylaşmalarıdır.

Ortak velayete ilişkin temel ilkelere Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi EK 7 Numaralı Protokol’ün 5. maddesinde yer verilmektedir. İlgili Protokol’ün “Eşler Arasında Eşitlik” başlıklı 5. maddesinde: “Eşler, evlilik bakımından, evlilik süresince ve evliliğin bitmesi halinde, kendi aralarındaki ve çocuklarıyla olan ilişkilerinde, özel hukuk niteliği taşıyan hak ve sorumluluklar açısından eşittir. Bu madde, devletlerin çocuklar yararına gereken tedbirleri almalarına engel değildir.” ifadeleri yer almaktadır.

Yüksek yargı kararlarında belirlenen belirli şartların gerçekleşmesi halinde mahkeme ortak velayete karar verebilir. Bu şartlar;

  • Çocuğun menfaatinin ortak velayete uygun olması
  • Eşler arasında ortak velayete hükmedilmesi konusunda herhangi bir uyuşmazlığın bulunmaması
  • Çocuğun ortak velayeti kabul etmesi
  • Hâkimin ortak velayet konusunda yeterli kanaatinin oluşmasıdır.

En önemli husus, karar verilirken çocuğun üstün yararı gözetilmelidir. Son olarak mahkeme karar verirken uygun görürse bir uzmana başvurulması gerekmektedir.

Boşanma davası sonunda mahkemece ortak velayetin devam etmesi yönünde bir karar alınması nafaka yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Velayette genel amaç çocuğun eğitim – öğretim veya başkaca genel ihtiyaçlarının karşılanması olduğundan ortak velayet durumunda da anne veya babaya velayet yükümlülüğü getirilebilmektedir.İzmir boşanma avukatı olarak gerek anlaşmalı gerekse çekişmeli boşanma davalarında çocukların ortak velayeti konusunda hukuk büromuzdan hukuki destek alabilirsiniz.

Whatsapp İletişim
Bizi Arayabilirsiniz