iletisim@hmehmetbasbug.av.tr
0 232 446 02 86

Makaleler

Tapu Tahsis Belgesi ‘ne dayalı tapu iptali ve tescil isteği

14. Hukuk Dairesi         2017/1594 E.  ,  2017/5015 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 07.04.2011 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 01.07.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi...
Devamını Oku

Memur ücretsiz izindeyken ‘avukatlık stajı’nı yapabilir

Danıştay 8. Dairesi’nin 21.06.2017 tarih ve E.2013/5548, K.2017/5750 sayılı kararı. Avukatlık Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca; aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflığın veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü...
Devamını Oku

Sigortalı hizmetlerin yargı kararıyla tespiti

I. Sigortalı Hizmetlerin Yargı Kararıyla Tespitinde Genel İlkeler SSGSSK m. 86/9 uyarınca aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları...
Devamını Oku